Slides Framework
 • ZINSBEGOOCHELING

  Een animatiefilm-atelier voor personen-die-iets-ervaren-hebben-wat-psychose-kan-worden-genoemd.

  “We maken waanzinnige animaties om te tonen dat gek zijn zo gek nog niet is.”

  Doe mee! Lees Meer

Zinsbegoocheling brengt mensen bij elkaar die iets WAARDEVOLS herkennen in psychose.

Samen gaan we op zoek naar een taal om deze waarde over te brengen.

 • Het is te gek voor woorden.

  Ook al ben je er zeker van dat wat je ervaren hebt heel betekenisvol was, woorden schieten soms te kort om de ervaring eer aan te doen. Het is evenzeer moeilijk om iemand te vinden die je ervaringen naar waarde schat en echt luistert om te begrijpen wat daar is gebeurd.

  Doe mee!
 • Animatiefilm kan betekenis en context meegeven, en meer tonen dan alleen wat zichtbaar is.

  Het is een krachtig, veelzijdig medium met unieke mogelijkheden om iets te verduidelijken en te communiceren. Het kan duidelijk maken hoe jij het hebt ervaren. Het kan tonen hoe het was.

  Toon jouw ervaring!
 • Missie

  We willen mensen uitdagen en ondersteunen om uitdrukking te geven aan wat-moeilijk-onder-woorden-kan-gebracht-worden.

  Creatieve expressie kan helpen om grip te krijgen op levensingrijpende gebeurtenissen.

  Het atelier creëert een veilige plek waar een ongedwongen ontmoeting en gelegenheid plaatsvindt om te reflecteren over elkaars verhaal.

“He who fails to take account of man's feelings for values commits a serious blunder, and if he tries to correct the mysterious and well-nigh inscrutable workings of nature with his so-called scientific attitude, he is merely putting his shallow sophistry in place of nature's healing processes.”

Wat-wij-psychose-noemen wordt in verschillende culturen ervaren als een verruimde bewustzijnsstaat.

Een bewustzijnstoestand met een zekere potentiële kracht, een toegevoegde waarde die iets bijdraagt aan de maatschappij.

Ook hier bij ons is het opmerkelijk hoeveel mensen hun proces als iets “spiritueels” ervaren. Zelfs terug in een “gewone bewustzijnsstaat”, voelen ze dat de ervaring hen diepgaand veranderd heeft. De ervaringen krijgen een waardevolle plaats in hun leven en ze blijven levenslang gefascineerd door wat er daar heeft plaatsgevonden.

A LOT OF MUMBO JUMBO

Er wordt gedacht dat dergelijke verhalen ‘romantische creaties’ zijn.

De overtuiging dat psychose een gevolg is van een probleem in de hersenen zit diep ingeworteld in onze cultuur.

Psychoses worden doorgaans gezien als foutieve, willekeurige, ongeldige waarnemingen. Wanneer je iets waarachtigs herkent in zo'n ervaring, wordt dat eerst en vooral beschouwd als ‘gebrek-aan-ziekte-inzicht’. Men meent dat ingaan op de inhoud onzinnig is en zelfs gevaarlijk kan zijn om de illusies te voeden.

Wie niet herkent dat hij of zij een slachtoffer is van een ziekte, wordt de mond gesnoerd met een ogenschijnlijk almachtige theorie over de chemische huishouding van je hersenen.

De oorzaak van psychose kan echter niet eenduidig worden aangetoond.

Er bestaat immens veel wetenschappelijke discussie over wat de aard en de mogelijke oorzaken zijn.

Het is zinvol om psychose anders te benaderen dan als ziekte.

Anders dan iets om te onderdrukken, iets om te omarmen.

 • Heel wat mensen geloven dat het zin heeft om te onderzoeken en proberen te begrijpen waarom deze ervaringen zich voordoen in iemands leven. Ze erkennen dat psychoses doordrenkt zijn van psychologische en/of symbolische betekenis. En dat in het herkennen van wat ze betekenen de sleutel ligt naar duurzaam herstel.

 • Psychose is dan geen ziekte maar een natuurlijk, menselijk mechanisme dat in werking treedt als reactie op dingen die je overkomen zijn in je leven. Zo een ervaring kan je helpen om te zien en begrijpen welke patronen zich in onze levens voordoen. Ze maken een krachtige, diepgaande verandering met blijvende effecten mogelijk.

 • Iets dat omarmd en ondersteund zou moeten worden i.p.v. genegeerd. Ze bevatten iets belangrijks. Er moet voorzichtig onderzocht en begrepen worden waarvan die symptomen een uitdrukking zijn.

“Het is niet iets dat zich afspeelt in een wollige wereld van eenhoorns en regenbogen... maar eerder iets dat lijkt op door-de-hel-gaan-en-terug.”

Om gehoord te worden is het laatste wat we willen een bedrieglijk-rooskleurig-beeld-van psychose schetsen.

Mensen die overweldigd worden door deze ervaringen hebben zeker wel aangepaste zorg en tijd nodig om te heroriënteren en zichzelf opnieuw te evalueren.

Het kan onheilspellend, verwarrend en enorm beangstigend zijn. Maar een confrontatie met die angst kan het tegenovergestelde opbrengen.

 • We appreciëren verschillende perspectieven en overtuigingen.

  Anders dan je te vertellen wat psychose is, willen we eerder nieuwsgierige vragen oproepen.

  We willen psychose bespreekbaar maken.

  We willen meer openheid creëren over hoe psychoses beleefd en begrepen kunnen worden.

  De ervaring tonen van binnenuit. Op een waardige manier. Om te laten zien hoe bijzonder psychose kan zijn. We geloven dat het zinvol is om deze ervaringen te valideren.

Of deze ervaringen nu een ultieme spirituele realiteit laten zien of een weerspiegeling van je onderbewuste, misschien doet dat er niet toe.

Zelfs als je niet spiritueel gezind bent, kan dergelijke ervaring je uit je oude vertrouwde identiteit rukken en je met een verwonderde blik achterlaten over de diepgang van ons bestaan.

Ruimte laten om te ontdekken wat ze kunnen betekenen voor iemand, kan net essentieel zijn.

Wil jij meedoen met dit compleet geschifte project?

Ben jij zo gek als wij en geloof je dat het culturele beeld van psychose kan en moet bijgestuurd worden?

Wil je graag anderen helpen om zingeving te vinden in wat-psychose-wordt-genoemd? Voel jij de nood om anderen te helpen bij het accepteren, normaliseren en begrijpen van deze ervaringen?

Of ben je zelf nog op zoek om betekenis te vinden in jouw ongewone ervaringen?

Als je graag betrokken raakt – of het nu is omdat je graag creatief bent - omdat je een verhaal hebt dat het culturele beeld van psychose uitdaagt – omdat je op zoek bent naar een zinvolle benadering van psychose – omdat je een voorstel hebt om iets toe te voegen - of gewoon om hallo te zeggen. We horen graag van je!

textsms Zeg Hello

Stuur een email en volg ons op Facebook om op de hoogte te blijven van onze activiteiten en creaties.